Online User برنامه ریزی و کنترل مواد در مدیریت مواد - مدیریت صنعتی Industrial Management

مدیریت صنعتی Industrial Management

مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات - مدیریت تولید - ...

برنامه ریزی و کنترل مواد در مدیریت مواد
نویسنده : محسن رحیمی - ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢۱
 

تعریف و کاربردهای مدیریت مواد را در مطلب مرتبط قبل مطرح نمودیم. در این مطلب قصد داریم به برخی عوامل موثر بر مدیریت مواد و همچنین توضیح مختصری در خصوص یکی از تکنیک های کاربردی آن بپردازیم. در حقیقت برنامه ریزی مواد یک تکنیک علمی است که سعی می کند با در نظر گرفتن برنامه تولید، ...

 

برای مطالعه متن کامل مقاله روی "ادامه مطلب" کلیک کنید.

(500 کلمه)

مطلب مرتبط بعدی: منتشر نشده است.

مطلب مرتبط قبلی:  مدیریت مواد - Material Management


تعریف و کاربردهای مدیریت مواد را در مطلب مرتبط قبل مطرح نمودیم. در این مطلب قصد داریم به برخی عوامل موثر بر مدیریت مواد و همچنین توضیح مختصری در خصوص یکی از تکنیک های کاربردی آن بپردازیم. در حقیقت برنامه ریزی مواد یک تکنیک علمی است که سعی می کند با در نظر گرفتن برنامه تولید، میزان نیازمندی به مواد اولیه، قطعات و اجزاء فرعی و قطعات کمکی را از پیش تعیین نماید.
برنامه ریزی مواد را می توان یک زیر سیستم از سیستم کلی برنامه ریزی کارخانه محسوب نمود. پارامترها و عوامل زیادی وجود دارند که بر برنامه ریزی مواد تاثیر می گذارند. این عوامل را می توان در دوگروه اصلی عوامل کلان و عوامل خرد دسته بندی نمود:

  1. عوامل کلان:
    از جمله عوامل کلان موثر بر برنامه ریزی مواد می توان به روند تغییر قیمتها، سیاست های دولتی واردات کالاها، چرخه کسب و کار و نوسانات اقتصادی اشاره نمود.
  2. عوامل خرد: پیشبینی فروش، ظرفیت تولید کارخانه، نرخ کالاهای مرجوعی، مدت زمان انتظار تولید، تراز اموال و صورت مواد موجود، سرمایه در گردش، میزان اختیارات و قدرت برنامه ریز و ... نیز از عوامل خرد تاثیرگذار بر برنامه ریزی مواد است.

یکی از تکنیک­های شناخته شده برنامه­ریزی مواد تکنیکی است به نام bill of material explosion است که به «شکست فهرست مواد» موسوم است که طی آن جهت تعیین اینکه چه مواد میانی و اولیه ای و به چه میزان برای تولید هر محصول مورد نیاز است، از
سمت محصول نهایی به سمت مواد تشکیل دهنده آن برگشت به عقب انجام می شود. نمودار زیر طرح کلی برنامه ریزی مواد بر اساس شکست فهرست مواد را نشان می دهد.

 

اساس و پایه برنامه ریزی مواد، پیشبینی تقاضای محصول نهایی است که روش های گوناگونی مانند روش میانگین های وزنی، هموارسازی نمایی و مدل های سری زمانی به این منظور قابل استفاده هستند. پس از انجام پیشبینی تقاضا، امکان برنامه ریزی مواد فراهم می گردد. فهرست مواد (BOM: Bill of Materials) سندی است که برای یک محصول خاص، لیست کامل مواد و قطعات مورد نیاز را به همراه تعداد و محل استفاده آنها ارائه می کند.

پس از تهیه فهرست مواد اولیه برای محصولات مختلف، می توان کلیه فهرست ها را در قالب یک ماتریس کلی کنار هم قرار داد به طوریکه نشانگر کل نیازمندیهای کارخانه در خصوص قطعات مختلف به صورت تجمیعی و متناسب با پیشبینی فروش باشد. این ماتریس را در اصطلاح نمودار شکست مواد یا explosion chart می گویند که ورودی اصلی فرآیند برنامه ریزی خرید و زمانبندی تحویل مواد و قطعات مورد نیاز می باشد. در مطلب مرتبط بعد به نقش فرآیند خرید در مدیریت مواد و عوامل مرتبط به آن میپردازیم.