اهداف مدیریت عملیات

اهداف مدیریت عملیات را می توان در دو دسته ارائه کالا و خدمات مناسب به مشتریان و بهینه سازی استفاده از منابع قرار داد.

ارائه کالا و خدمات مناسب به مشتریان

اولین هدف سیستم های عملیاتی، انجام خدمات مشتریان در جهت کسب رضایت مشتریان است. خدمت رسانی از اهداف کلیدی مدیریت عملیات است. مدیریت عملیات باید به گونه ای باشد که مشخصه های خروجی سیستم رضایت مشتریان را جلب کند و همچنین از نظر زمان بندی و مسائل مالی مطلوب مشتریان باشد. بنابراین، این هدف را می توان به صورت «کالا / خدمت مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب» بیان نمود. جنبه های مختلف خدمات مشتریان، مشخصات، قیمت و زمان بندی، برای چهار بخش اصلی سازمان در جدول زیر ارائه شده است.

توابع اصلی سازمان

درخواست های اصلی مشتریان

درخواست های اولیه

درخواست های ثانویه

ساخت

کالاها باید طبق مشخصات مقبول، درخواست شده و مشخص ساده شوند.

هزینه: هزینه ها یا قیمت خرید کالا مناسب باشد.

زمان بندی: فاصله زمانی بین سفارش و دریافت کالا مناسب باشد. (تا حد ممکن کم شود)

جابجایی و انتقال

کالا طبق شرایط معین، معقول و توافق شده حمل شود.

هزینه: هزینه جابجایی مناسب باشد.

زمان بندی: مدت زمان جابجایی مناسب باشد.

تامین منابع

منابع، کالاها و خدمات مورد نیاز بر اساس مشخصات معین، معقول و توافق شده باشد

هزینه:  قیمت خرید و هزینه های دستیابی به منابع مناسب باشد.

زمان بندی: مدت زمان بین سفارش منابع و دسترسی به آنها

خدمات

رفتارها و فعالیت ها با مشخصات معین، معقول و توافق شده ارائه شوند

هزینه: قیمت جابجایی ها و انجام فعالیت های خدماتی مناسب باشد.

زمان بندی: مدت زمان انتظار برای دریافت خدمات و دریافت خدمات  مناسب باشد.

به طور کلی هر سازمانی قصد دارد به طور مطمئن و کامل استاندارد های معینی را رعایت کند و وظیفه مدیر عملیات تلاش در جهت اجرای این استاندارد ها است و مسلماً این هدف بر تصمیمات مدیر عملیات در رابطه با خدمات مشتریان تاثیر می گذارد.

استفاده بهینه از منابع

هدف اساسی دیگری که سیستم های عملیاتی به دنبال آن هستند استفاده موثر و بهینه از منابع محدود خود در تامین مشخصات درخواستی مشتریان است. به این معنی که سیستم باید با استفاده بهینه از منابع به بهترین شکل درخواست مشتریان را برآورده نماید. مسلماً استفاده ناصحیح از منابع و یا عدم تامین خواست های مشتری باعث سقوط اقتصادی سیستم عملیاتی می شود. لذا باید هر دو با هم مد نظر مدیر عملیات باشند.

مدیریت عملیات در همه حال درگیر تصمیم گیری برای استفاده بهینه از منابع است و قصد دارد بالاترین استفاده را از منابع ببرد و حداقل ضایعات و نقص در کار را نتیجه بگیرد. مفهوم استفاده بهینه از منابع را می توان از جایگاه های مختلفی مانند استفاده بهینه از زمان، فضای کارگاهی و حتی سطح انجام فعالیت ها بررسی نمود که هر کدام معیارهای ارزیابی مرتبط به خود را دارند و اولویت توجه به آنها را اهداف اصلی سازمان مشخص می کند.

بنابراین مدیریت عملیات باید همزمان هم به تامین درخواست های مشتریان به بهترین شکل بپردازد و هم از منابع  به شکل بهینه استفاده نماید. اغلب این دو هدف در تناقض با یکدیگرند یعنی بهبود در یکی منجر به ضعیف شدن دیگری می شود و امکان اینکه  هر دو با هم بهبود یابند وجود ندارد. بنابراین مدیر تولید باید عملکرد رضایت بخشی جهت تعادل بین این دو داشته باشد. همه فعالیت های مدیریت عملیات باید در راستای این دو هدف انجام شوند و به دلیل تناقض بین این دو، مسائل و مشکلات فراوانی در تصمیم گیری ها روبروی مدیر عملیات قرار می گیرد.

در جدول زیر خلاصه ای از این دو هدف اصلی مدیریت عملیات ارائه شده است. اینکه مدیر عملیات چگونه باید بین این دو هدف اغلب متناقض تعادل برقرار کند به موارد زیادی مانند شرایط بازار، موقعیت رقبا و نقاط قوت و ضعق سازمان بستگی دارد.

هدف 1: ارائه کالا / خدمات مناسب به مشتریان

هدف 2: استفاده بهینه از منابع

ارائه خدمات به مشتریات در چهارچوبی توافق شده و مطلوب (که منجر به رضایت مشتری می شود) با تامین کاها و خدمات دارای مشخصات مطلوب، قیمت مطلوب و زمان بندی ارائه مطلوب

استفاده موثر از ابعاد مختلف منابع (کارایی) مانند نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات، مواد و بودجه

پست مرتبط بعدی: مدیریت جهانی عملیات

پست مرتبط قبلی: چهارچوب مدیریت عملیات

/ 0 نظر / 17 بازدید