مقدمه ای بر مکان یابی و چیدمان کارخانه plant location and layout

مسئله مکانیابی کارخانه و محل قرارگیری تجهیزات یکی از تصمیم­گیری های استراتژیک سازمان ها محسوب می شود. یکی از ویژگی های کلیدی فرآیند تبدیل در سیستم های تولیدی، لزوم اثربخشی عملیات انتقال کالاها و خدمات به مشتریان است. به این دلیل و دلایل مختلف دیگر، تعیین اینکه کارخانه باید کجا واقع شود بسیار اهمیت دارد.


در اغلب صنایع سرمایه هنگفتی برای خرید زمین، ایجاد ساختمان ها و خرید و نصب ماشین آلات صرف می شود لذا انتخاب محل کارخانه تصمیمی اساسی است. تغییر مکان کارخانه نه تنها گاهی غیرممکن است بلکه توصیه هم نمی شود. بنابراین انتخاب نادرست محل کارخانه منجر به از دست رفتن سرمایه گذاری های صورت گرفته در زمینه خرید و ایجاد ساختمان ها و نصب تجهیزات می شود.

قبل از انتخاب محل ایجاد کارخانه باید کلیه نیازهای آینده شرکت مورد پیش بینی قرار گیرد. انتخاب محل کارخانه باید بر اساس سیاست ها و طرح های توسعه شرکت، برنامه تغییر در محصولات، تغییرات احتمالی شرایط بازار، تغییرات احتمالی در منابع مواد اولیه و انرژی و بسیاری عوامل دیگر که در این انتخاب تاثیرگذار هستند صورت گیرد. هدف از مطالعه و بررسی مکان کارخانه، یافتن بهترین نقطه برای برپایی کارخانه است به طوریکه بیشترین منافع را برای سازمان به همراه داشته باشد.

احتیاج به انتخاب مکان مناسب برای کارخانه

بررسی و مطالعه مکان کارخانه را می توان در سه گروه زیر طبقه بندی نمود:

  • بررسی محل سازمان برای اولین بار، برای شرکت های تازه تاسیس.
  • بررسی محل سازمان برای شرکت هایی که در حال انجام عملیات می باشند.
  • بررسی محل سازمان برای شرکت های جهانی

پست مرتبط بعدی: مکان یابی کارخانه برای شرکت های تازه تاسیس

پست مرتبط قبلی: موضوعات و حوزه های مختلف مدیریت تولید و عملیات

/ 0 نظر / 22 بازدید