چیدمان سازمان های خدماتی

مهمترین عامل در چیدمان برای سازمان های خدماتی، تاثیر محل قرار گیری و نوع چیدمان آن بر رضایت مشتریان است. مشتریان در بسیاری از موارد برای انتخاب یک سازمان خدماتی به این شوال پاسخ می دهند که کدام سازمان خدماتی به آنها نزدیک تر است به ویژه اگر فرآیند کار به گونه ای باشد که حضور مترش لازم باشد. بنابراین چیدمان تجهیزات در سازمان های خدماتی باید به گونه ای طراحی شود که ورود مشتری به سازمان از طریق مسیرها و جاده های اطراف به آن به ساده ترین شکل ممکن قابل انجام باشد. مناطق شهری با طراحی مناسب، دسترسی ساده به تجهیزات جانبی و مکمل، مسیرها و پیاده رو های مناسب و وجود شرایط پارک آسان خودرو از ملزومات طراحی یک سازمان خدماتی است.

چیدمان تجهیزات خدماتی باید بر اساس میزان و نوع ارتباط با مشتری طراحی شود. چیدمان خدمات با توجه به نوع سازمان خدماتی اغلب یکی از چیدمان های مرسوم را دنبال می کند. برای مثال برای یک تعمیرگاه اتوموبیل چیدمان محصولی قابل قبول و رضایت بخش است که در آن فعالیت ها برای تعمیر یک اتوموبیل ترتیبی از عملیات ها را دنبال می کند بدون توجه به این که چه نوع اتوموبیلی در حال تعمیر است. بیمارستان مثال مناسبی از چیدمان فرآیندی در سازمان خدماتی است. زیرا در بیمارستان هر مشتری مسیر مستقلی را دنبال می کند. در شکل های 1 و 2 به ترتیب چیدمان یک تعمیرگاه اتوموبیل و یک بیمارستان نمایش داده شده است.

شکل 1. چیدمان یک تعمیرگاه اتوموبیل

 

شکل 2. چیدمان یک بیمارستان

مطلب مرتبط بعدی: ساختمان کارخانه چگونه باید باشد؟

مطلب مرتبط قبلی: ابزارهای طراحی چیدمان فرآیندی

/ 0 نظر / 95 بازدید