مفهوم تولید

تولید بخشی از سازمان است، که وظیفه آن تبدیل مجموعه ای از ورودی ها به خروجی های مورد نیاز (محصولات) است به طوریکه از سطح کیفی مطلوبی برخوردار باشند.

تولید به صورت زیر تعریف شده است:

«تبدیل مرحله به مرحله شکلی از ماده به شکلی دیگر از طریق تغییرات فیزیکی و یا شیمیایی، به منظور ایجاد و یا ارتقاء مطلوبیت محصول برای مصرف کنندگان را فرایند تولید می گویند.»

بنابراین تولید نوعی فرایند بالا بردن و ارتقاء ارزش به صورت مرحله ای است به این معنی که در هر مرحله ارزش افزوده خواهید داشت.

ادوود بافا[1] تولید را «هر فرایندی که کالا یا خدمت ایجاد کند» می داند. مثالهایی از تولید عبارتند از: ساخت محصولات استانداردی مثل اتومبیل ها، رادیو ها، تلویزیون ها و ...، ساخت محصولات با مشخصات خاص به صورت سفارشی مثل بویلری با ظرفیت مشخص، ساختمان و ... .


[1] Edwood Buffa

پست مرتبط بعدی: سیستم های تولید

پست مرتبط قبلی: مقدمه ای بر مدیریت تولید و عملیات

/ 0 نظر / 122 بازدید