مقدمه ای بر پیشگیری از آتش سوزی و حفاظت در مقابل آن

یکی از متداولترین حوادث ناگوار محیط های صنعتی، آتش سوزی می باشد. معمولا با تدابیر و پیش بینی های لازم می توان حوادث آتش سوزی را به یک چهارم تقلیل داد و در صورت وقوع آتش سوزی نیز، اگر محل کار مجهز به تجهیزات و وسایل جدید آتش نشانی باشد، می توان خسارات ناشی از آن یک چهارم حوادث پیش بینی نشده را هم به حداقل رسانید. همانطوریکه میدانیم این اکسیژن موجود در هواست که به مصرف سوخت می رسد. بنابراین سوختن عبارت است از ترکیب عناصر یک جسم با اکسیژن هوا که آنرا اکسیداسیون می نامند. اکسیداسیون ممکن است بصورت ملایم و تدریجی باشد مانند سوخت و ساز غذا در بدن و یا به سرعت انجام شود و با حرارت زیاد همراه باشد مانند سوختن کاغذ یا فعل و انفعالات شیمیایی که تولید احتراق کنند. اگر احتراق با نور همراه باشد اشتعال نامیده می شود، و اگر اشتعال بیکباره صورت گیرد آنرا انفجار گویند. بنابراین وجود سه عامل برای اشتعال لازم است:

مواد قابل اشتعال، حرارت و اکسیژن. مواد قابل اشتعال ممکن است به صورت جامد باشد مانند چوب، پنبه، کاغذ، ... یا به صورت مایع باشند مانند نفت، الکل، بنزین، ... و یا به صورت گاز باشند مانند بوتان، استیلن، اتان، ... آتش معمولا هنگامی به وجود می آید که درجه حرارت به حد کفایت رسیده باشد که به آن نقطه احتراق (FIRE POINT) گویند. که بسته به مواد مختلف، میزان این درجه حرارت با هم فرق دارند. هر چه مقدار تماس مواد قابل اشتعال با هوا بیشتر باشد عمل احتراق راحت تر انجام می پذیرد. به همین علت گازهای قابل اشتعال زودتر از مایعات و مایعات قابل اشتعال زودتر از جامدات می سوزند، زیرا که درجه پراکندگی آنها در هوا فرق می کند. در نتیجه برای پیشگیری از آتش سوزی باید از حرارت دادن به مواد قابل اشتعال در مجاورت اکسیژن امتناع ورزید. برای پیشگیری از آتش سوزی باید از اقدامات زیر جلوگیری بعمل آورد:

 1. رسیدن گرما و حرارت به ضایعات آلوده به روغن که تولید احتراق می کند.
 2. رسیدن اکسیژن هوا به خاکه ذغال سنگ که باعث گرم شدن آن و تولید احتراق خود بخودی می کند.
 3. گذاشتن مواد قابل اشتعال مثل یونجه خشک زیر نور شدید آفتاب
 4. ایجاد اتصال در سیمکشی برق
 5. گرم شد خودبخودی و سوختن در اثر فعل و انفعالات شیمیایی خطرناک در مجاورت اکسیژن هوا
 6. نگذاشتن حفاظ برای کوره های شعله دار و نزدیکی آنها به مواد قابل اشتعال
 7. وجود الکتریسیته ساکن
 8. نگهداری مایعات و گازهای قابل اشتعال در محفظه های سر باز و در مجاورت نور و حرارت
 9. استفاده از مواد قابل اشتعال در ساختمان کارگاهها (مثل کف پوشها و سقفهای کاذب غیر استاندارد)
 10. هر گونه نشت گازها یا مایعات قابل اشتعال (ترمیم، پاک سازی و تهویه محیط باید فورا صورت گیرد) .
 11. مجهز نبودن محل کار به لوازم و تجهیزات مبارزه با آتش سوزی .

  مطلب مرتبط بعدی:

  مطلب مرتبط قبلی: ایمن سازی محیط کار از طریق حفاظت فردی

/ 0 نظر / 427 بازدید