ابزارهای طراحی چیدمان فرآیندی

مقدار و/یا هزینه های جریان بین مراکز کاری را می توان با استفاده از ابزارهایی مانند ماتریس جریان، ماتریس جریان-هزینه و یا نمودار مجاورت نمایش داد. در این بخش به تشریح این سه ابزار می پردازیم

ماتریس جریان

ماتریس جریان، ماتریسی است حاوی مقادیر تخمینی از جریان بین هر جفت مرکز کاری. جریان می تواند بیانگر جریان مواد (تعداد، حجم، وزن و ... از مواد) یا جریان افراد جابجا شده بین دو مرکز کاری باشد. در ماتریس جریان به هر مرکز کاری یک سطر و یک ستون نسبت داده می شود. عضو fij بیانگر مقدار جریان است که از مرکز کاری i (سطر) به مرکز کاری j (ستون) وارد می شود. معمولاً جهت جریان بین مراکز کاری اهمیت زیادی ندارد و تنها مقدار کل جابجا شده بین مراکز مهم است، بنابراین می توان fij و fji را با هم جمع نمود و در ماتریس وارد کرد در این صورت با یک ماتریس بالا مثلثی روبرو خواهید بود.

ماتریس جریان – هزینه

یکی از فرضیات اساسی در چیدمان تجهیزات آن است که هزینه جابجایی مواد و افراد بین مراکز کاری تابعی از فاصله بین مراکز است. اگر چه می توان توابع هزینه پیچیده تری را نیز در نظر گرفت اما اعلب برای راحتی کار در ابتدا فرض می شود که هزینه جابجایی یک واحد کالا یا یک نفر از پرسنل با فاصله طی شده بین مراکز کاری متناسب است. بنابراین برای هر نوع جریانی (کالا، قطعه و یا پرسنل) بین دو مرکز کاری i و j هزینه هر واحد از جریان در هر واحد از فاصله با cij برآورد می شود.

نمودار مجاورت

نمودارهای مجاورت (نمودارهای رابطه) از ماتریکس های جریان و جریان – هزینه استخراج می شوند به این صورت که بر اساس اطلاعات کمی مربوط به هزینه و مقدار جریان ارائه شده در این ماتریس ها، مطلوبیت و یا نیازمندی مجاورت مراکز کاری از لحاظ کیفی بررسی و ارئه می شود. البته از این ابزار زمانی که اندازه گیری و تخمین مقدار دقیق هزینه جریان بین مراکز کاری دشوار باشد نیز استفاده می شود. هنگامی که جریانها تنها شامل افراد باشند و به نوعی نتوان هزینه مستقیمی در نظر گرفت و هزینه ها به صورت غیر مستقیم تصور می شوند نیز از این ابزار استفاده می شود. برای مثال اگر در ساختمان اداری افراد بین بخش های مختلف مانند امور مالی، اتاق رایانه، دفتر مدیر و ... برای انجام امور سازمان جابجا می شوند نمی توان هزینه این جابجایی را به صورت مستقیم محاسبه نمود و بهترین راه استفاده از ابزار کیفی نمودار مجاورت است.

مطلب مرتبط بعدی: چیدمان سازمان های خدماتی

مطلب مرتبط قبلی: طراحی چیدمان فرآیندی

/ 1 نظر / 190 بازدید
دریا

سلام بزرگوار وبلاگ جالبی بود با ارزوی موفقیت برای شما دوست داشتین یه سری به ما هم بزنین ...