طراحی محل کار بصورت نشسته

قبل از هر چیز باید توجه داشت که طراحی کار بصورت نشسته باید طوری باشد که فرد کمترین احساس خستگی را در طول مدت کار روزانه اش بکند. در ضمن هیچگونه فشاری به ماهیچه ها و استخوان گردن، شانه ها و پشت انسان، دستها و پاها و بالاخره به چشمان نباید در اثر تنظیم غلط محل کار وارد آید. باید به اندازه کافی فضا برای حرکت دستها و پاها در هنگام کار منظور شده باشد.

رعایت نکات زیر در طراحی محل کار بصورت نشسته ضروریست:

  • ارتفاع میدان کار: ارتفاع میدان کار عبارت است از ارتفاع محل انجام کار تا سطح نشیمن (و تا سطح زمین برای کارهای ایستاده). این ارتفاع برای انجام کارهای مختلف متفاوت است. مثلا ارتفاع میدان کار برای کارهای ظریف به مراتب بالاتر است تا برای کارهای دفتری. همچنین ارتفاع محل کار برای کارهائی مانند ماشین نویسی می تواند پائین تر از کارهای دفتری منظور شود. برای کارهائی مانند مونتاژ کاری باید راه حلهای میانه و مطلوبی را با توجه به حرکات چشمی و ساق و بازوها در نظر گرفت. این ارتفاع معمولا می توان با تنظیم سطح نشیمن صندلی، در مواقعی که میز ثابت است، در حد دلخواه قرار دارد (معمولا بین 35 تا 50 سانتیمتر تغییر می کند.)
  • فضای حرکت دستها: این فضا بایستی با توجه به طول دست و بازو طوری ایجاد گردد که شخص بتواند به راحتی و بدون اشکال به اشیاء روی میز دسترسی داشته باشد. معمولا برای انجام کارهای عادی افراد به فاصله 5 تا 10 سانتیمتری از لبه میز قرار می گیرند. مرکز فعالیت دستها در مواقعی که آرنجها تکیه گاه نداشته باشند بایستی در فاصله 25 تا 35 سانتیمتری بدن باشد، و در مواردی که آرنجها نقطه اتکائی داشته باشند می توانند بین 30 تا 40 سانتیمتری بدن قرار گیرند. محدوده فضای روی میز در دو طرف بدن نقاطی هستند که کار مداوم در آن محلها به سهولت انجام نمی پذیرند. باید توجه داشت که چشمان نیز برای کارهای دقیق، بدون حرکت دادن مردمکها قادر به دیدن فضائی در حدود 10 سانتیمتر مربع هستند.
  • فضای حرکت پاها: پاها بایستی به راحتی در زیر میز جا بگیرند بدون اینکه بالای زانوان با سطح میز تماس داشته باشد. زانوها باید به راحتی تا عمق 35 سانتیمتری زیر میز بروند و پاها باید بتوانند بین 50 تا 80 سانتیمتر در زیر میز نفوذ کنند. اگر در حال کارکردن احتیاج به فشار دادن بر روی پدال باشد، این  پدالها باید در قسمت جلوی پا و در زیر محل فعالیت دست ها طوری قرار گیرند که پاشنه های پا بین 14 تا 18 سانتیمتر جلوتر از لبه میز قرار داشته باشند.

مطلب مرتبط بعدی: طراحی محل کار به صورت ایستاده

مطلب مرتبط قبلی: طراحی محل کار از دیدگاه آنتروپی

/ 0 نظر / 38 بازدید