تحلیل های پس از بهینه سازی به کمک سیمپلکس (Postoptimality analysis)

سوال: پس از بهینه سازی چه تحلیل هایی باید انجام شود؟

جواب: در بسیاری از مسائل دنیای واقعی، تحلیل‌های پس از بهینه سازی، یعنی تحلیل‌ها و بررسی‌هایی که بعد از یافتن جواب بهینه برای مدل انجام می‌شود، اهمیت بسیار زیادی دارد و چگونگی این تحلیل‌ها، بخش مهمی از مطالعات تحقیق در عملیات را در بر گرفته است. این تحلیل‌ها برای مسائل برنامه ریزی خطی معروف از اهمیت بیشتری نیز برخوردارند. در این بخش، ما بر روی نقش روش سیمپلکس در انجام این تحلیل‌ها متمرکز می‌شویم.

جدول زیر خلاصه‌ای از مراحل عمومی تحلیل‌های پس از بهینه سازی را برای مطالعات برنامه ریزی خطی نشان می‌دهد. ستون سمت چپ به تکنیک‌های الگوریتمی خاصی که با استفاده از روش سیمپلکس عملی هستند اشاره دارد.

جدول 1. تحلیل‌های پس از بهینه سازی در برنامه ریزی خطی

وظیفه

هدف 

تکنیک 

اشکال یابی در مدل

یافتن خطاها و ضعف‌های مدل

باز بهینه سازی

تایید اعتبار مدل

سنجش میزان اعتبار مدل و افزایش آن در صورت لزوم

معتبر سازی

تصمیم گیری نهایی در خصوص تخصیص منابع

تصمیم گیری در خصوص تخصیص منابع بین فعالیت‌های تحت بررسی و دیگر فعالیت مهم سیستم

قیمت‌های سایه

ارزیابی حساسیت پارامترهای تخمینی مدل

تعیین تخمین بحرانی پارامترها به طوری که بر جواب بهینه تأثیر گذارند.

تحلیل حساسیت 

ارزیابی تاثیر تغییر چند پارامتر مدل

تعیین بهترین معادله بین پارامترها 

برنامه ریزی خطی پارامتریک 

مطلب مرتبط بعدی: روش نقاط داخلی (Interior-point approach)

مطلب مرتبط قبلی: حل مسائل دارای متغیر آزاد در علامت با سیمپلکس

/ 0 نظر / 234 بازدید