سیستم تولید انبوه (mass production system)

مزایا

از مزیت های این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1)      نرخ تولید بالاتر به همراه سیکل تولید کوتاه تر

2)      افزایش بهره وری تولید و استفاده از ظرفیت به دلیل متوازن بودن خطوط

3)      عدم نیاز به کارگران متخصص

4)      حجم کم موجودی فرایند

5)       هزینه کم ساخت هر واحد

محدودیت ها

محدودیت های سیستم تولید انبوه به قرار زیر است:

1)      توقف یکی از ماشین ها منجر به توقف کل خط دارای آن ماشین می شود.

2)      تغییر در طراحی محصول منجر به ضرورت تغییرات اساسی در کل خط تولید می شود.

3)      به سرمایه گذاری زیادی برای تامین تجهیزات و ماشین آلات تولید نیازمند است.

4)      سیکل تولید با آهسته ترین عملیات تولید سنجیده می شود.

/ 1 نظر / 142 بازدید
taha

chera copy nadare[نگران]