مقدمه ای بر حفاظت صنعتی، بهداشت و ایمنی کار و ارگونومتری (Ergonomy)

موضوع بحث سری پست های ارگونومی عبارت است از: حفاظت صنعتی، بهداشت و ایمنی کار و ارگونومتری یا مهندسی عوامل انسانی . تمامی مضامین فوق الذکر در اصل یک مفهوم کلی را تداعی می کنند و آن عبارت است از سالم بودن رابطه انسان با کارش. ارگونومی نیز به زبان یونانی از دو  واه (ارگو ) و (نومی) تشکیل شده که بترتیب به معنای کار و قاعده و قانون هستند. از آنجاکه امروز کلیه دانشمندان اعم از روانشناسان، جامعه شناسان و اقتصاد دانان، ... کار را جزء لاینفک و ضروری زندگی بشر میدانند و اصولا عقیده بر آن است که منشاء ثروت ، کار می باشد ، لذا انسان عصر حاضر و مدرن بر آن شده تا رابطه خود با کارش را که به ویژه بعد از انقلاب صنعتی به یک رابطه بیمار گونه ای تبدیل شده بود هر چه بیشتر سلامت بخشد تا سیستم کار در بستر اکولوژیکی خود بصورت پویاتر تکامل یابد. انسانی که خود  ابداع کننده ماشینهای عظیم با تکنولوژی پیشرفته بود بالاخره دریافت که بصورت برده ای در سازمانهائی که خود بخود بوجود آوردنده و تشکیل دهنده آنها بوده زندانی گشته بطوریکه مجبور به انطباق اجباری خود به تمام معظلات، خطرات، بیماریهای روحی و جسمی حاصل از سازماندهی کاری خود می باشد. از آن رو انسان امروزی بر آنستکه بجای انطباق برده و از خود به سازمانهای کاری بیمار و به ظاهر منطقی و در باطن غیر علمی ، آنها با دانش روز اصلاح کرده و در ارتباط سالم با خود در آورده ، و در جائی هم که این انطباق بصورت مطلوب میسر نیست ، خود را به بهترین وجه در مقابل خطرات احتمالی آن حفاظت کند .

در ادامه بحث و در پست های بعدی سعی برآن شده تا مسائل حفاظتی، بهداشتی و ایمنی که مربوط به رابطه انسان با کارش می باشد را باز کرده و تاثیرات محیطی بر روی انسان و کارش را مطالعه کنیم. سپس در جواب به معضلات موجود از آنجا که سیستم کار را بعنوان یک سیستم اجتماعی – فنی که در تعامل با سایر خرده سیستمهای سازمانی می باشد ، مطرح می کنیم ، کوشش خواهیم کرد تا عوامل ، عناصر و روشهای موثر در بالا بردن موازین ایمنی ، بهداشتی و حفاظتی را جهت طراحی و سازماندهی کار تا جائی که مربوط به این موضوع می باشد ، مطرح کنیم .

 

پست مرتبط بعدی:

/ 0 نظر / 45 بازدید