مقدمه ای بر مدلسازی

تعاریف و مباحث مختلفی در رابطه با تعریف و تشریح عبارت «مدل ریاضی» در کتب و مراجع مختلف عنوان شده است. اما به طور کلی می توان گفت به هر عبارت، رابطه یا ابزار ریاضی که برای کمک به حل مسائلی طراحی شده باشند که در آنها تصمیم گیرنده باید منابعی محدود را به طور بهینه به فعالیت های مختلف تخصیص دهد، مدل ریاضی می گویند. در پست های آینده به مشخصه ها و ویژگی های اساسی مسائلی که می توان بوسیله مدلسازی ریاضی حل نمود و همچنین به فرضیات لازم جهت شکل گیری و توسعه مدل های ریاضی اشاره خواهیم کرد. همچنین تعدادی از انواع مختلف مدل های ریاضی مانند برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی عدد صحیح، برنامه ریزی آرمانی و برنامه ریزی غیر خطی را معرفی خواهیم کرد و به جزئیات بیشتری از این تکنیک ها اشاره می کنیم.

امروزه استفاده از مدل های ریاضی به ویژه برنامه ریزی خطی آنچنان معمول شده است که در هر شرکت یا مجموعه ای که مجهز به حتی یک کامپیوتر نیز باشد، می توانید نرم افزاری مربوط به بهینه سازی را بیابید. البته لازم به ذکر است این فراگیر بودن همیشه منشا خیر نبوده و گاهی موجب استفاده نادرست از تکنیک های مدلسازی شده است برای نمونه استفاده از نرم افزارهای طراحی شده جهت مدلسازی و حل مسائل خاص و ویژه برای حل مسئله نامرتبط باعث می شود تصمیم گیرنده با گزینه های غیر واقعی و نادرست روبه رو شود و البته در شرایط خاص وجود یک گزینه اشتباه در مجموعه گزینه های پیش روی تصمیم گیرنده می تواند بسیار گران تمام شود.

در پست بعدی موضوع مدلسازی به تشریح اجزای گوناگون یک مدل ریاضی می پردازیم و سپس به انواع مدل های ریاضی اشاره نموده و برای چند مسئله ساده، مدل ریاضی می نویسیم.

 

پست مرتبط بعدی: رابطه مدلسازی و بهینه سازی

/ 2 نظر / 11 بازدید
دانیال

کاش چند نمونه از این نرم افزار ها و شرکت های و ارگان های مربوطه را هم ذکر می کردید...

دانیال

کاش چند نمونه از این نرم افزار ها و شرکت های و ارگان های مربوطه را هم ذکر می کردید...