اهداف مدیریت تولید

هدف مدیریت تولید عبارت است از تولید کالاها و خدمات با کیفیت و کمیت مطلوب در زمان مطلوب با هزینه تولید مطلوب.


1)      کیفیت مطلوب

کیفیت محصول بر اساس نیاز مشتری تعریف می گردد. کیفیت مطلوب لزوماً بهترین کیفیت نیست بلکه بر اساس هزینه های تولید و مشخصات فنی مورد نیاز جهت دستیابی به نیازمندی های مشخص شده توسط مشتری تعیین می شود.

2)      کمیت مطلوب

سازمان های تولیدی باید به تعداد مشخصی کالا یا خدمات تولید کنند. اگر محصولات بیشتر از مقدار تقاضا شده تولید شوند سرمایه شرکت به صورت موجودی انبار مسدود می شود و اگر مقدار تولید شده کمتر از تقاضا باشد، سازمان با کمبود محصول مواجه خواهد شد.

3)      زمان مطلوب

مدت زمان تحویل یکی از مهمترین پارامترهای قضاوت در رابطه با اثربخشی و کارآمدی واحد تولیدی است. بنابراین واحد های تولیدی باید به صورت بهینه از منابع ورودی جهت دستیابی به اهداف تولیدی خود در زمان مناسب بهره برداری کنند.

4)      هزینه تولید مطلوب

هزینه های تولید عموماً قبل از اینکه محصول واقعاً تولید شود محاسبه می شوند. بنابراین باید تلاش شود که محصول نهایی با همان هزینه از قبل تعیین شده، تولید گردد به طوریکه اختلاف بین هزینه واقعی و هزینه استاندارد (هزینه از قبل تعیین شده) به حداقل ممکن برسد.

پست مرتبط بعدی: سیستم های عملیاتی و مفهوم عملیات

پست مرتبط قبلی: تعریف مدیریت تولید

/ 0 نظر / 290 بازدید