مکانیابی کارخانه برای شرکت های بین المللی

بدلیل جهانی سازی سازمان، بسیاری از شرکت ها، کارخانه ها و یا مراکز توزیعی را در دیگر کشورها مستقر می کنند. در مورد مکانیابی جهانی دو مقوله مجاورت مجازی و کارخانه مجازی بسیار مورد توجه است:

مجاورت مجازی

رشد و توسعه تکنولوژی های ارتباطی، باعث شده اند شرکت ها امکان مجاورت مجازی با مشتریان خود را داشته باشند. بسیاری از شرکت ها با استفاده از مسیرهای ارتباطی مختلف فیزیکی و مجازی، بخش اعظمی از تجارت خود را هدایت می کنند. تدارکات یکی از فاکتور های اساسی در انتخاب محل قرارگیری شرکت ها است. چه در داخل مرزهای جغرافیایی و چه در کشور های دیگر. بازارهای هدف، مشتریان و منابع باید به بهترین شکل در دسترس باشند. بنابراین اگر بخشی از مشتریان سازمانی در کشوری دیگر قرار دارند، حضور موثر در آن بازار امری ضروری است.

کارخانه مجازی

بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا چه در بخش خدمات و چه در بخش تولید برخی از فرآیندهای تجاری خود را به کشور های دیگر منتقل می کنند. برای نمونه شرکت های بزرگ آمریکایی و انگلیسی کارخانه هایی را در هند و چین تاسیس کرده اند. بنابراین به جای اینکه همه عملیات ها در کارخانه و مقر اصلی انجام شود می تواند در شرکت های وابسته و تابعه در کشور های دیگر صورت گیرد. بنابراین مکان انتخاب شده می تواند اصالتاً در مالکیت سازمان باشد و هم می تواند سازمانی دیگر در کشوری دیگر و در تابعیت از سازمان اصلی باشد.

دلایل مکانیابی در بیرون از مرزها

دلایل مشهود و محسوس: از دلایل مشهود و محسوس انتخاب محل قرارگیری تجهیزات و تاسیسات سازمان در خارج از مرزها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

مجاورت با مشتری: یکی از دلایل واضح استقرار کارخانه در کشورهای دیگر افزایش سهم از بازار پراکنده در سراسر جهان است  رشد مثال زدنی GDP کشورهایی مانند چین، هند و مالزی تا حد زیادی مدیون حضور شرکت های چند ملیتی است که تجهیزات و فناوریهای خود را به این کشورها نیز منتقل کرده اند. یکی از اهداف شرکت ها از حضور در سطح بین المللی نزدیک بودن به مشتری هاست به طوریکه بتوانند سریعتر و اقتصادی تر نیازمندی ها و خدمات لازم را به آنها ارائه نمایند و به این ترتیب از مزیت رقابتی مجاورت با مشتری سود ببرند. بنابراین کاهش هزینه ها و  افزایش سرعت لجستیکی و تدارکاتی شرکت ها یکی از دلایل اصلی حضور در خارج از مرزهاست. با این تکنیک لجستیکی خلاء بین تولید کالا و خدمات و ارائه آن به مشتری از بین می رود و موجبات رضایت مسشتری را نیز فراهم می آورد. بنابراین مجاورت با مشتری هدف اصلی است، حال هزینه ها و درآمد های مستقیم و غیر مستقیم از انجام این کار به تعریف شرکت از مجاورت بستگی دارد. هزینه های مستقیم استقرار در کشور های دیگر می تواند شامل هزینه های تهیه تجهیزات جدید، ساختمان های جدید و استخدام نیروی انسانی و ... باشد. هزینه غیر مستقیم نیز می تواند ریسک تجارت در یک کشور دیگر باشد. درآمدهای مستقیم می تواند درآمدهای حاصل از فروش در منطقه جدید باشد و درآمدهای غیر مستقیم می تواند مجموعه نیروی کار متخصص جدید و یا بازار هدف بالقوه در منطقه هدف باشد.

دلایل مشهود دیگری را که می توان بیان کرد عبارت است از:

 1. ممکن است کشور دوم مزیت های مالیاتی بهتری نسبت به کشور اول ارائه دهد.
 2. هزینه های ساخت و عملیات های سازمانی ممکن است در کشور دوم کمتر از کشور اول باشد. این حالت می تواند به دلیل هزینه های پایین تر نیروی کار، هزینه های پایین تر خرید مواد اولیه، دسترسی بهتر و ساده تر به انرژی، آب، سنگ های معدنی، فلزات، پرسنل خاص و کلیدی و ... بوجود آید.
 3. ممکن است هزینه های ایجاد یک کارخانه در کشور دیگر در مقایسه با تعرفه های گمرگی به گونه ای باشد که تاسیس کارخانه در کشور دوم مقرون به صرفه باشد.

دلایل نامشهود و نامحسوس:

برای تاسیس کارخانه و راه اندازی تجهیزات در کشور دیگر دلایل نامحسوسی نیز شمرده شده است که عبارتند از:

دلایل ارتباط با مشتری

 • اگر کارخانه و سیستم های عملیاتی در کشور دومی تاسیس شود مشتریانی از سازمان که در آن کشور زندگی می کنند به دلیل دردسترس بودن شرکت، احساس اطمینان و امنیت بیشتری در قبال آن دارند. در دسترس بودن یکی از ویژگی های مطلوب «کیفیت خدمات» است.
 • سازمان قادر به تعامل بیشتر و نزدیکتر با مشتریان خواهد بود و نیازمندیهای آنان را بهتر درک می کند.
 • حضور در بازار هدف ممکن است منجر به شناخت مشتریان بالقوه دیگر گردد.
 • حضور در کشور دوم ممکن است منجر به ایجاد علاقه شخصی مشتریان ساکن آن کشور نسبت به سازمان گردد.

دلایل مربوط به یادگیری سازمانی

 • امکان دسترسی به تکنولوژی های جدید: سازمان می تواند با حضور در کشوری که از لحاظ یک تکنولوژی خاص پیشرفته می باشد، آن تکنولوژی را با یادگیری و بکارگیری وارد سازمان نماید سازمان می تواند از دانشگاه ها و آزمایشگاه های پیشرفته آن کشور استفاده نماید. این یادگیری ها می تواند منجر به بهبود خط تولید و کیفیت محصول شرکت گردد.
 • امکان یادگیری از مشتریان جدید: شرکت می تواند با برخورد با مشتریان جدید و نیازمندیهای جدید آنها تغییرات مثبتی در طراحی محصول یا طراخی خط تولید خود نماید.
 • امکان یادگیری از تامین کننده ها: سازمانی که در کشوری غیر از کشور بومی خود کارخانه تاسیس می نماید لازم است روابط کاری و تعاملات پویایی را با تامین کننده های موجود در آن کشور ایجاد نماید. این روابط جدید ممکن است سازمان را با شیوه های جدید تامین، تکنولوژی های مدرن و روش های مدیریت جدید آشنا کند.


دلایل استراتژیک

 • حضور فیزیکی در یک کشور نوعی از مزایای روانشاختی را برای شرکت فراهم می آورد. چنین شرکتی را تنها با عنوان یک شرکت خارجی که محصولاتش وارد می شود نمی شناسند و این امر باعث می شود امکان ایجاد روابط خاص بین شرکت با دولت کشور میزبان و یا با صنعت و تجارت آن کشور بوجود آید.
 • حضور فیزیکی منجر می شود ریسک های سیاسی کاهش یابد.
 • حضور فیزیکی در کشور میزبان ریسک تامین منابع را نیز کاهش می دهد زیرا می تواند ارتباط نزدیک تری را با مراکز دیگر تامین منابع برقرار سازد.
 • حضور فیزیکی در کشور میزبان امکان جذب سرمایه های انسانی بین المللی را فراهم می آورد و شرکت می تواند بهترین افراد را از گوشه گوشه جهان جذب کند.

حضور فیزیکی در کشور میزبان باعث کاهش ریسک بازار می گردد. با وجود چندین بازار، درصورتی که یک بازار دچار رکود شود بازار دیگر ممکن است بهبود داشته باشد و در نتیجه ریسک کل بازار به این ترتیب کاهش خواهد داشت.

مطلب مرتبط بعدی: فاکتورهای موثر بر مکانیابی کارخانه

مطلب مرتبط قبلی: مکانیابی کارخانه بر اساس استراتژی های چند کارخانه ای

/ 0 نظر / 15 بازدید