جنبش سازماندهی علمی کار

این جنبش که پایه گذار علم مدیریت بوده بوسیله ( تیلور ) آمریکائی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم بنیان نهاده شده ولی قبل از او نیز سیستم تقسیم کار کارخانه ای پس از انقلاب صنعتی متداول شده بود . بر طبق نظریه آدام اسمیت میشد کارهای پیچیده را به عملیات ساده ای که قابل اجرا توسط کارگران نیمه ماهی یا غیر ماهر باشد تقسیم کرد و بهره وری را خیلی بالا برد . همزمان با فردریک ویلسون تیلور ، فرانک گیلبرت و اندک زمانی پس از آنها هانری فایول در فرانسه تحقیقات مشابهی را آغاز کردند که به موجب آنها کارها و وظائف پیچیده ( در ادارات ، در معادن ، در کارخانجات ،... ) قابل تجزیه به عملیات بسیار ساده با زمانهای از پیش تعیین شده امکان اشتباه در کار به حداقل می رسید .

اما دیری نپایید که انقلابی که در فرایند تولید  و سازماندهی کار آغاز شده بود به محدودیتهای خود رسید و اثرات سود آن بر انسانها از نظر جسمی و روانی آشکار گردیدند . علیرغم تحول عظیم در سیستم تولید و افزایش بهره وری اعتراضات و انتقادات شدیدی علیه این روشهای بظاهر علمی و مهندسی و در باطن ناسالم در محافل علمی مطرح شدند که باعث پا گرفتن جنبش ( مهندسی انسانی ) یا ( آرگونومتری ) شدند . محققین پی به این موضوع بردند که انجام کارها و عملیات بظاهر ساده ولی تکراری و یکنواخت توسط انسانها و انطباق افراد با ریتم سریع تولید باعث بروز اختلالات شدید جسمانی و روانی در کارکنان می شود ، لذا در صدد  اصلاح سازماندهی کار و بهبود شرایط محیطی کار با رعایت اصول ارگونومی برآمدند . موضوع بحث ارگونومی بیشتر مربوط به آنتروپومتری  می شود که به معنای شناخت ابعاد بدن انسان است . ارگونومی سعی بر آن دارد که کار و فرآیند اجرایی و اصولا محیط کاری ، را با توجه به حالتهای جسمی ( عضلانی ، استخوانی ،... ) و روحی ( تمرکز ، استرس ،... ) افراد با آنها هماهنگ کند . بنابراین لازمه طراحی صحیح فرآیند تولید و ابزار و ماشین آلات رعایت کامل اصول ارگونومی می باشد .

پست مرتبط بعدی: جنبش روانشناسی صنعتی

پست مرتبط قبلی: تاریخچه ایمنی کار از دید سازمانی

/ 0 نظر / 62 بازدید