تکنیک های ساده مدلسازی: استفاده از زیرنویس ها

برای توضیح چگونگی استفاده از زیرنویس برای متغیرها مطلب مربوط به بودجه بندی سرمایه ای را به یاد آورید. جهت سهولت بررسی، معادلات و مدل مساله در اینجا تکرار شده است:

متغیرها:

 

مدل برنامه ریزی عدد صحیح این مثال به صورت زیر است:

به جای اینکه هر متغیر را به طور مجزا تعریف کنیم می توان همه آنها را با هم و با استفاده از ویژگی های اندیس به صورت زیر نوشت:

 

عبارت «برای همه i ها» در اینجا به معنی i = 1,2,3,4,5 است و معمولاً به جای نوشتن «برای همه»(for all) از نماد استفاده می شود. بنابراین تابع تعریف متغیرها را به صورت زیر نیز می توان نوشت

 بنابراین مدل برنامه ریزی عدد صحیح این مسئله به صورت زیر نوشته می شود:

این مدل را می توان با استفاده از علامت سیگما که در مطالب اینده به آن اشاره خواهد شد خلاصه تر نیز نمود.

مطلب مرتبط بعدی:تکنیک های ساده مدلسازی: استفاده از زیرنویس ها

مطلب مرتبط قبلی: مدلسازی مسائل برنامه ریزی غیرخطی

/ 0 نظر / 17 بازدید