سیستم تهویه مطبوع در کارخانه

تهویه یک پارامتر دینامیک و پویاست که مفهوم هوای مطلوب را تکمیل می کند. برای یک تعداد مشخص از نیروی کار، هر چه فضای کاری کوچکتر شود لزوم استفاده از سیستم تهویه نیز بیشتر می گردد.

تهویه مطبوع با سیستم به حرکت انداختن و چرخش هوا متفاوت است. در تهویه هوای استفاده شده و به عبارتی مانده در اتاق با هوای پاک و تازه جایگزین می شود در حالیکه در سیستم چرخش هوا، بدون اینکه هوا از لحاظ کیفی تغییر کند تنها در محیط جابجا می شود. در مواقعی که دما و رطوبت هوا بالاست، استفاده از سیستم چرخش هوا نه تنها موثر نیست بلکه فرآیند جذب گرما را نیز افزایش می دهد. اما سیستم تهویه، گرما و رطوبت تولید شده توسط ماشین آلات و تجهیزات مختلف را از محیط خارج می کند و می توان گفت یکی از مهمترین ابزار ها برای حفظ سلامت و کارایی نیروی کار است.

به استثنای فضاهای کاری خاص، در همه محیط های کاری به صورت طبیعی مقداری تهویه وجود دارد. با این حال برای اطمینان از میزان هوای لازم (که نباید کمتر از 50 متر مکعب هوا در هر ساعت برای هر کاگر باشد)، لازم است هوای دفاتر کار و برای کارمندان بخش اداری که به صورت نشسته وظایف خود را انجام می دهند، بین 4 تا 8 بار در ساعت عوض شود. این مقدار برای نیروی کار کارگاهی بین 8 تا 12 بار و برای کسانی که در محیط های بسیار شلوغ و عمومی کار می کنند و سطح رطوبت و تنفس در آنها بالاست بین 15 تا 30 بار است. سرعت هوا نیز باید بر اساس دمای هوا و مقدار انرژی که مصرف می شود تنظیم گردد. پیشنهاد شده است برای محیط های اداری این سرعت کمتر از 2/0 متر بر ثانیه نباشد اما در محیط های گرم سرعت مناسب بین 5/0 تا 1 متر در ثانیه عنوان شده است. برای شرایط کاری خاصی که گرمای آن بسیار زیاد است پیشنهاد شده به طور متناوب جریانی از هوای خنک نیز به محیط دمیده شود.

استفاده از تهویه طبیعی مانند بازکردن پنجره ها می توان بسیار موثر باشد اما این راه حل برای مناطقی با آب و هوای معتدل و مطلوب جوابگو است. تاثیرگذاری این روش بستگی زیادی به شرایط محیط بیرونی دارد. در صورتی که تهویه طبیعی ممکن نباشد و یا شرایط محیط بیرونی مساعد نباشد استفاده از تهویه مصنوعی ضروری است.

مطلب مرتبط بعدی:

مطلب مرتبط قبلی: چگونه بر شرایط دمایی و آب و هوایی کارخانه نظارت کنیم؟

/ 0 نظر / 237 بازدید