انواع چیدمان کارخانه

 چیدمان کارخانه را می توان در 5 نوع مختلف تقسیم بندی نمود:

  • چیدمان فرآیندی (Process layout)
  • چیدمان محصولی (Product layout)
  • چیدمان ترکیبی (Combination layout)
  • چیدمان موقعیت ثابت (Fixed position layout)
  • چیدمان گروهی (Group layout)

مطلب مرتبط بعدی:چیدمان فرآیندی (Process layout)

مطلب مرتبط قبلی: اصول چیدمان کارخانه

/ 0 نظر / 246 بازدید