فاکتورهای موثر بر مکانیابی کارخانه: عوامل ویژه سازمان های خدماتی

عوامل اولیه

همه عواملی که در شرکت های تولیدی برای مکانیابی باید در نظر گرفته شود، در شرکت های خدماتی نیز مطرح است البته با در نظر گرفتن این نکته اساسی که مکان شرکت برای صنایع خدماتی نسبت به صنایع تولیدی بر میزان فروش خدمات و رضایتمندی مشتریان تاثیر بسیار بیشتری دارد. معمولاً مشتریان برای انتخاب یک شرکت خدماتی به این نکته توجه می کنند که کدام شرکت به آنها نزدیک تر است بویژه اگر خدمت مورد نظر به گونه ای باشد که رابطه رو در رو مشتری با ارائه کننده خدمت، ضروری باشد. برای مثال اگر فردی برای یک کار بانکی معمولی که بتوان آن را در همه بانک ها انجام داد به نزدیک ترین بانک مراجعه می کند.

نزدیکی به مشتریان: مکان یک شرکت خدماتی عامل بسیار مهمی در تعیین راحتی مشتریان برای انجام امور مورد نظرشان است. برای نمونه افراد کمی هستند که برای رسیدن به یک سوپرمارکتی خاص حاضر باشند راه زیادی را طی کنند اگر در نزدیکی آنها سوپرمارکت دیگری باشد. بنابراین محل شرکت خدماتی بر میزان درآمد آن تاثیر بسیار زیادی دارد.

هزینه های جابجایی: برای عملیات های توزیع و عمده فروشی، هزینه های جابجایی و نزدیکی به بازار از عوامل مهم است. اگر مرکز توزیع نزدیک بازار قرار داشته باشد، شرکت ها می توانند محصولات خود را نزدیک تر به مشتری نگه دارند و به این واسطه زمان تحویل و هزینه های جابجایی را کاهش دهند.

مکان قرارگیری رقبا: در برآورد فروش احتمالی یک سازمان خدماتی محل قرار گیری رقبا بسیار تاثیر گذار است. مدیر سازمان نه تنها باید موقعیت کنونی رقبا را در نظر بگیرد بلکه باید واکنش رقبا را نیز به محل جدید شرکت پیش بینی نماید. به شرکت های خدماتی بسیار توصیه شده است که در منطقه ای که رقبا دارای پیشینه خوبی هستند اقدام به تاسیس سازمان ننماید. با این حال در برخی موارد خاص نزدیک بودن به رقبای قوی مزیت حساب می شود برای مثال نمایشگاه های اتوموبیل یا فست فودها. در این موارد استراتژی این است که زمانی که چندین رقیب در کنار یکدیگر قرار می گیرند باعث جذب مشتریان به آن منطقه شده و در نتیجه احتمال خرید نسبت به زمانی که به تنهایی در محلی واقع شده باشد، برای سازمان بیشتر خواهد شد. تصمیم در رابطه با این مسئله که سازمان باید در نزدیکی رقبا واقع شود و یا دور از آنها به ماهیت خدمات ارائه شده بستگی دارد.

عوامل ثانویه

سازمان های خدماتی برای مکانیابی اغلب باید به عواملی مانند فعالیت های خرده فروشی، تراکم جمعیت در منطقه، جریان ترافیک و در دید مشتری بودن دقت داشته باشند. فعالیت های خرده فروشی در منطقه بسیار اهمیت دارد برای مثال بسیاری از خریداران با تبلیغات محلی جذب یک رستوران می شوند. جریان ترافیک منطقه و میزان در دید بودن مسئله بسیار اهمیت دارد زیرا امروزه اغلب مشتریان برای رسیدن به محل های خرید از اتوموبیل استفاده می کنند و این دو عامل در جذب آنها بسیار موثر است. در دید بودن خود به عواملی مانند نزدیک خیابان بودن، شکل و شمایل ساختمان و اندازه نمادها و علائم سازمان بستگی دارد. تراکم جمعیتی بالا باعث می شود میزان رجوع مشتریان بیشتر باشد و در مواردی مانند آخر شب ها و آخر هفته ها که اغلب افراد تمایل دارند از منطقه زندگی خویش خارج شده و در محل های دیگر به خرید یا تفریح بپردازند، سازمان بدون درآمد نماند.

مطلب مرتبط بعدی: مدل های مکانیابی کارخانه

مطلب مرتبط قبلی: فاکتورهای موثر بر مکانیابی کارخانه: عوامل ویژه سازمان های تولیدی

/ 0 نظر / 14 بازدید