فاکتورهای موثر بر مکانیابی کارخانه: فاکتورهای عمومی غیرقابل کنترل

  • سیاست ها و خط مشی های دولتی: سیاست های دولتی، قوانین کار، استاندارهای محیط زیست، آیین نامه های ایمنی و ... عواملی هستند که حتماً باید در مکانیابی کارخانه مورد بررسی قرار گیرند. دولت های مرکزی و محلی به منظور ایجاد تعادل در توسعه صنعتی، برای مکان های مختلف در کشور قوانین و سیاست های مجزایی را وضع و دنبال می کنند. برای مثال ممکن است برای گسترش صنعت در منطقه ای خاص بسته های حمایتی ویژه ای از لحاظ مالیاتی و تسهیلاتی برای شرکت هایی که در آن منطقه بنا شوند در نظر بگیرند. ارائه وام هایی با بهره کم و دوره بازپرداخت بلند مدت، امکان استفاده از منابع انرژی آب و برق با ضریب کاهشی و موارد مشابه از دیگر شرایطی است که دولت ها برای جذب صنایع به منطقه ای خاص ایجاد می کنند که می تواند بر فرآیند تصمیم گیری در رابطه با مکان یابی شرکت ها تاثیر گذار باشد.
  • شرایط آب و هوایی: وضعیت جغرافیایی و آب و هوایی منطقه مانند رطوبت و دمای هوا برای مکانیابی حتماً باید مورد ارزیابی قرار گیرد. شرایط آب و هوایی بر بهره وری نیروی کار و رفتار نیروی انسانی بسیار تاثیرگذار است. همچنین برخی از صنایع خاص نیازمند شرایط آب و هوایی خاصی هستند برای مثال صنایع نساجی باید در منطقه ای واقع شوند که از لحاظ رطوبت مناسب باشد.
  • صنایع خدماتی پشتیبانی کننده: امروزه شرایط به گونه ای است که سازمان های تولیدی به دلایل زیادی برخی از قطعات و خدمات مورد نیاز خود را از شرکت های دیگر تامین می کنند و در اصطلاح برخی از وظایف خود را برون سپاری می کنند. بنابراین مکان و شرایط این صنایع پشتیبان از عوامل موثر بر مکانیابی کارخانه است. برخی از این خدمات مانند خدمات ارتباطی، خدمات بانکی، خدمات مشاوره و خدمات عمرانی خاص نقشی اساسی برای صنایع بازی می کنند و در تصمیم گیری برای مکانیابی باید مورد توجه قرار گیرند.
  • اتحادیه ها و سازمان های کارگری: نگرش اتحادیه های کارگری به کارشان و به صنعتی که در آن کار می کنند می تواند باعث پیشرفت و یا عقب افتادگی آن صنعت شود. بررسی اتحادیه های کارگری و نگرش نیروی کار در مناطقی که قصد تاسیس کارخانه داریم بسیار اهمیت دارد. اگر در منطقه ای خاص همه عوامل مکانیابی مطلوب باشند ولی نگرش نیروی کار به مدیریت و صنعت در آن منطقه مطلوب نباشد، توصیه شده است از تاسیس کارخانه در آن منطقه خودداری شود زیرا احتمال زد و خورد، تظاهرات و یا اعتصاب و تحصن در این اتحادیه ها بیشتر وجود دارد.
  • زیرساخت های ارتباطی و خدمات عمومی: همه فعالیت های تولیدی نیازمند دسترسی به زیرساخت های ارتباطی و خدمات عمومی هستند که هزینه آنها به طور قابل ملاحظه ای از منبع سرمایه های عمومی تامین می شوند مانند  جاده ها، راه آهن، بنادر، خطوط برق رسانی، خدمات شهری و سرمایه های اجتماعی مانند مدارس، دانشگاه ها و بیمارستان ها. در فرآیند تصمیم گیری در رابطه با مکانیابی کارخانه باید به این عوامل زیر ساختی توجه نمود، زیرا ساخت و ایجاد چنین مواردی برای مثال ساخت یک بیمارستان در نزدیکی کارخانه، اغلب از عهده بسیاری از شرکت ها خارج است و هزینه های زیادی را متحمل می کند. از طرف دیگر مجاورت و دسترسی به این زیرساختها در مواردی ممکن است مزیت های رقابتی نیز برای شرکت ایجاد نماید.

مطلب مرتبط بعدی:فاکتورهای موثر بر مکانیابی کارخانه: عوامل ویژه سازمان های تولیدی

مطلب مرتبط قبلی: فاکتورهای موثر بر مکانیابی کارخانه: فاکتورهای عمومی قابل کنترل

/ 3 نظر / 39 بازدید
النا

خیلی ممنونم از زحمات بی نظیر شما موفق باشید[پلک]

النا

به تلاش خود ادامه دهید[لبخند]

میلاد

چرا نمیشه کپی کرد