عوامل فیزیکی موثر در محیط کار: آلودگی هوا (قسمت سوم)

بیماریهای ریوی ناشی از گازها و بخارات صنعتی

گازها و بخارات صنعتی نیز باعث بیماریهای ریوی و مسمومیتهای شدید می شوند که از آن میان می توان برخورد با گازهای آمونیاک ، کلاین ، دی اکسید و تری اکسید گوگرد که بسیار کشنده است ، اکسیدهای ازت و بخارات فلزاتی مانند سرب آهن ، آلومینیوم ، .... را نام برد .

تحقیقات انجام شده در کارخانه جدید التاسیس سود و کلر مشهد که در آن هیدروکسید سدیم ، کلر، اسید کلرید ریک و سایر مشتقات کلر و سود تولید می شوند نشان داده که علیرغم آمورشهای لازم به منظور حفاظت عمومی و انفرادی مواردی از مسمومیتهای شغلی حادث گردیده است . از میان سوانح مختلفی که حادث گذشته می توان از سوختگی ناشی از اسید کلرید ریک و هیدروکسید سدیم یا از مسمومیت حاد تنفسی ناشی از استنشاق کلر بعلت نشت این گازها در لوله های متصل به مخزن نام برد .

یکی از مواد بسیار خطرناک معدنی ، آلی و صنعتی تری اکسید ارسینیک است که در کشاورزی برای تولید سموم ، در صنایع برای تولید حشره کشها و در صنایع شیشه و بلور سازی و همچنین در صنایع شیمیائی و دارویی از آن استفاده می شود . این ماده طی عملیات استخراج و ذوب کانه های مسی ، سرب ، نقره و طلا بوجود می آید زیرا ارسینیک فلزی است که بطور وسیعی در معادن فوق یافت می شود . بر طبق مونوگرافی که توسط آژانس بین المللی سرطان (IARG) در سال 1988 منتشر شد ، ایجاد سرطان پوست ، ریه و کبد در آن دسته از افرادی که در امر تولید و مصرف حشره کشهای حاوی ارسینیک و همچنین کارگران قسمتهای ذوب کانه های فلزی بویژه تری اکسید ارسینیک منجر به ایجاد عوارض و ضایعاتی در ریه ، دستگاه گوارشی ، سیستم قلبی عروقی ،  اعصاب و سیستم خونسازی بدن بد و صورت حاد و مزمن می گردد .  ایجاد این علائم و عوارض در مسمومیت حاد و مزمن ارتباط مستقیمی با میزان تماس افراد با این ماده دارد .

مطلب مرتبط بعدی:عوامل فیزیکی موثر در محیط کار: آلودگی هوا (قسمت چهارم)

مطلب مرتبط قبلی: عوامل فیزیکی موثر در محیط کار: آلودگی هوا (قسمت دوم)

/ 0 نظر / 21 بازدید