عوامل موثر در محیط کار: تشعشعات (قسمت پنجم)

حفاظت در برابر پرتوها

یکی از ابزار مهم در کار با پرتوهای ایکس و غیره استفاده از دستگاههائی است که در اسرع وقت میزان پرتو جذب شده توسط بدن یا قسمتی از اتاق یونیزاسیون نام برد که میزان دز وارده در بدن را در زمان معینی نشان می دهد . دز یمترجیبی و فیلم 400 نیز دز جمع در بدن را محاسبه می کنند . از دیگر دستگاههائی که ذرات تشعشعی یونساز را آشکار می سازند . شمارنده گایگر (geiger counter) و شمارنده متناسب (Proportional Counter) قابل اهمیت هستند. علاوه بر دستگاههای دز سنج ، افرادی که بخاطر شغلشان در رابطه با پرتوهای رادیو اکتیو کار می کنند ، باید از وسایل حفاظتی مخصوص استفاده کرده و اقدامات زیر را رعایت کنند.

 • از آنجا که هر چه زمان تابش پرتوها کمتر باشد و فاصله منبع تابش با انسان بیشتر باشد( شدت پرتو با مجذور عکس فاصله نسبت مستقیم دارد ) ضررش کمتر است ، بنابراین اهمیت عامل زمان تابش و فاصله منبع تابش تا انسان به خوبی آشکار می باشد و رعایت این مسئله از اولین اقدامات احتیاطی است .
 • استفاده از حجابهای حفاظتی متناسب با نوع اشعه بسیار مهم است . مواد حفاظتی بکار رفته در حجابهائی که در مقابل پرتوهای گاما و ایکس قرار می گیرند بایستی حتما از بتون ، سرب ، شیشه ، گرافیت ، مرمر باشند و حفاظها دارای قطر و ضخامت زیادی باشند . بهتر است که قسمت عمده حفاظ در خود دستگاه مولد پرتو قرار گیرد و اگر نه بایستی تا حد امکان در نزدیک لوله مولد پرتو باشد . بعلاوه بایستی بوسیله یکسری حفاظهای ثانویه نیز پرتوهائی را که از اطراف اتاق تشعشع خارج می شوند جذب نمود .
 • بهتر است که اتاقهای تشعشع را در بالای ساختمان قرار داد تا باعث حذف حفاظ در سقف شود و یا در زیر زمین قرار داد تا احتیاج به حفاظهای زیاد در کف زمین و دیوارها نباشد .
 • مواد رادیواکتیو را باید حتما در بسته های مخصوص حفاظ دار و در اتاقهای مخصوص نگهداری کرد تا خطری برای کارکنان موجود نباشد .
 • آموزش دهی به کلیه شاغلین با اشعه می بایست در راس برنامه های حفاظتی قرار گیرد، زیرا اطلاعات راجع به پرتوهای یونساز ، اثرات آنها بهداشت و ایمنی در برابر آنها ، نه تنها برای تک تک افراد لازمست ، بلکه ، از آنجا که حفاظت و سلامتی سایر همکاران و حتی افراد و سکنه منطقه در گروطرز کار و درفت عمل فردی کارکنان می باشد ، اقدامات آموزشی از طریق نمایش فیلم ، تمرینات لازم برای مقابله با حوادث ، ... حائز اهمیت فراوانیست .
 • دقت در نظافت محیط کار ، جلوگیری از ریخت و پاش مواد پرتوزا بر روی سطح محل کار ، رفع آلودگی بخصوص در مورد مواد پرتو زا با نیمه عمر زیاد ،... از اقدامات بهداشتی بسیار مهم می باشند.
 • حفاظتهای انفرادی نیز به نوبه خود حائز اهمیت زیادی هستند ، بدین معنی که کارکنان اینگونه مراکز باید از پوششهای حفاظتی ضخیم ( سربی ، آلومینیومی ، و ... ) استفاده نمود از دستکشهای مخصوص لاستیکی و عینکهای شیشه ای استفاده کنند .
 • در معاینات استخدامی باید حتما از اشتغال افرادی که به بیماریهای کم خونی ، عفونی ، پوستی ، ... دچار هستند ممانعت بعمل آید .
 • باید معاینات دوره ای منظم و برنامه ریزی شده بطور مرتب بعمل آید ، پرونده های کارکنان و سوابق پزشکی آنها نگهداری شوند تا در صورت بروز کوچکترین نشانه ای اقدامات بالینی بعمل آید .
 • فراهم کردن کلیه تجهیزات و وسایل امداد فوری در محل کار رای مواردی که آلودگی ناگهانی با پرتو اتفاق می افتد ، ترتیب افراد لازم بمنظور آمادگی برای هر نوع امداد ، انجام نمونه برداریهای منظم از مواد موجود و مطالعه وضع محیط ،... نیز از اقدامات بسیار مهم هستند .
 • درحمل و نقل مواد رادیواکتیو باید حتما بسته بندیها با استفاده از لایه های حفاظتی بعمل آیند .  بر روی بسته بندیهای مواد رادیواکتیو باید حتما بر چسب مخصوص شبدری شکل با خطوط قرمز نقش بسته باشد و افراد را از نزدیک شدن به این بسته ها بر حذر داشت . بسته های پرتوزا ، باید حتما بصورت مجزا و نه با بار مسافرین حمل و نقل شوند . در محل حمل و نقل باید حتما وسایل امداد فوری برای مقابله با خطرات احتمالی ناشی از نشت رادیواکتیویته یا شکستگی بسته های حاوی مواد رادیواکتیو فراهم باشد . تجهیزات و وسائل آلوده شده باید فورا دفع شده و از بین روند یا آلوده زدائی گردند . فضولات و پس مانده ها نیز باید حتما دفع گردند . در صورت وقوع حادثه ، باید حتما دور تا دور محل حادثه بسته شود تا کسی به آن منطقه نزدیک نشود و قبل از ترک محل باید اطمینان کامل از آلوده زدائی منطقه حاصل نمود .

مطلب مرتبط بعدی: عوامل موثر در محیط کار: تشعشعات (قسمت ششم)

مطلب مرتبط قبلی: عوامل موثر در محیط کار: تشعشعات (قسمت چهارم)

/ 0 نظر / 10 بازدید