تحقیق برنامه ریزی خطی فازی

 این پروژه تحقیقی, با نام «برنامه ریزی خطی فازی» در فرمت PDF به حجم 225 KB و در 14 صفحه با فهرست زیر تنظیم شده است:

  • طبقه بندی مسائل برنامه ریزی خطی فازی
  • برنامه ریزی خطی با منابع فازی و روش حل آن
  • برنامه ریزی خطی با ضرایب هدف فازی و روش حل آن
  • برنامه ریزی خطی با ضرایب محدودیت فازی و روش حل آن
  • مقایسه برنامه ریزی خطی فازی و برنامه ریزی غیر قطعی

 برای نمونه صفحه شماره 8 این پروژه در عکس زیر ارائه شده است.

جهت دریافت اطلاعات نحوه خرید این پروژه با m.rahimi.m@gmail.com تماس بگیرید.

/ 0 نظر / 47 بازدید