اصول چیدمان کارخانه

  • اصل ادغام: یک چیدمان خوب چیدمانی است که در آن پرسنل، مواد، ماشین ها و خدمات پشتیبانی به منظور استفاده بهینه از منابع و کسب بهره وری بالاتر به خوبی در کنار یکدیگر ادغام شوند.
  • اصل حداقل فاصله: این اصل به این نکته اشاره دارد که چیدمان به گونه ای باید طراحی شود که میزا جابجایی مواد و افراد باید حداقل گردد. تجهیزات و ماشینها در خط تولید باید به گونه ای قرار گیرند که مسیر حرکت مواد و افراد بین آنها حداقل گردد و ترجیحاً مسیر حرکت خط مستقیم باشد.
  • اصل بهینه سازی فضای حجمی: چیدمان خوب چیدمانی است که در کنار استفاده بهینه از تجهیزات در سطح و فضای افقی، فضای عمودی و حجمی را نیز بهینه استفاده نماید. استفاده از سطح به صورت موثر در چیدمان کارخانه کافی نیست و این نکته ای است که کمتر مورد توجه مدیران تولید قرار می گیرد و باید بعد سوم یعنی ارتفاع نیز مد نظر قرار گیرد.
  • اصل جریان: چیدمان خوب چیدمانی است که در آن مواد در مسیر تبدیل شدن به محصول نهایی به سمت جلو جریان داشته باشند و تا حد ممکن لزومی به عقب گرد نداشته باشند.
  • اصل حداکثر انعطاف پذیری: چیدمان خوب چیدمانی است که بتوان آن را بدون صرف هزینه و زمان زیاد تغییر داد زیرا ممکن است در آینده به دلایل مختلف لازم باشد به منظور تامین نیازمندی های تولید چیدمان تغییر یابد.
  • اصل ایمنی، امنیت و رضایت: چیدمان خوب چیدمانی است که ایمنی و رضایت کارکنان را تامین کند و از تجهیزات و ماشین آلات کارخانه حفاظت نماید.
  • اصل حداقل جابجایی: چیدمان خوب چیدمانی است که میزان جابجایی مواد و پرسنل را به حداقل ممکن تقلیل دهد.

مطلب مرتبط بعدی: انواع چیدمان کارخانه

مطلب مرتبط قبلی: چیدمان کارخانه و اهداف آن

/ 0 نظر / 76 بازدید