آموزش نرم افزار LINGO

 این متن آموزشی, با نام «راهنمای استفاده از نرم افزار LINGO»در فرمت PDF به حجم 1.78 MB و در 32 صفحه با فهرست زیر تنظیم شده است:

 • معرفی اولیه نرم افزار
 • صفحه اصلی نرم افزار
 • ساخت یک مدل جدید
 • چارچوب کلی مدل و دستورات مربوطه
 • مدل سازی به زبان Lingo 
 • عبارات ریاضی
 • نامساوی­ها (و مساوی­ها)
 • عبارات شرطی
 • مجموعه­ها
 • داده های ورودی به مدل
 • توابع

          i.      توابع مالی
         ii.      توابع احتمالی
        iii.      توابع مجموعه
        iv.      توابع ریاضی
         v.      توابع قلمرو متغیر
        vi.      توابع خارجی
        vii.      سایر توابع

 • سایر ابزارهای نرم افزار Lingo
 • چک کردن و تصحیح پرانتزها
 • حل کردن مدل و دریافت نتایج
 • دریافت خطا
 • پنجره وضعیت حل
 • پنجره نهایی حل
 • ذخیره کردن، باز کردن و پرینت گرفتن مدل
 • حداکثر ابعاد مدل و Solver های مورد استفاده
 • آدرس اینترنتی
 • نحوه استفاده از توابع
 • تحلیل حساسیت
 • نمایش حالت استاندارد مدل
 • نمایش فرم ماتریسی مدل
 • نمایش هم­زمان پنجره­ها و حرکت بین پنجره­ها
 • گرفتن خروجی دلخواه از مدل
 • مشاهده یک قسمت خاص از مدل
 • آمار مدل
 • سایر تنظیمات

 جهت دریافت اطلاعات نحوه خرید این پروژه با m.rahimi.m@gmail.com تماس بگیرید.

/ 0 نظر / 41 بازدید