پروژه آشنایی با PROMETHEE روشی برای تصمیم گیری چند معیاره

 این پروژه تحقیقی با نام «روشی برای رتبه بندی در مسائل تصمیم گیری چند معیاری؛ PROMETHEE» در فرمت PDF به حجم 555 KB و در 14 صفحه با فهرست زیر تنظیم شده است:

 • مقدمه
 • اصول تکنیک PROMETHEE
 • توسعه مفهوم معیار
 • نوع i معیار معمولی
 • نوع II : شبه معیار
 • نوع III: معیار با ترجیح خطی
 • نوع IV: معیار سطحی
 • نوع V: معیار با ترجیح خطی و منطقه بی تفاوتی
 • نوع VI: معیار گوسی
 • گراف رتبه بندی
 • بهره برداری از گراف رتبه بندی
 • روش PROMETHEE I: رتبه بندی نسبی گزینه ها
 • روش PROMETHEE II: رتبه بندی کامل گزینه ها
 • مراجع

 برای نمونه صفحه شماره 9 این پروژه در عکس زیر ارائه شده است.

جهت دریافت اطلاعات نحوه خرید این پروژه با m.rahimi.m@gmail.com تماس بگیرید.

 

/ 0 نظر / 94 بازدید