علل بروز حوادث در محیط کار

علل بروز حوادث را در محیط‌های کاری می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

علل مستقیم: عبارتند از علت‌هایی که به صورت مستقیم باعث ایجاد سانحه می‌شوند و به وضوح قابل تشخیص هستند، مانند نبودن حفاظ ایمنی بر روی ماشین برش، لیز بودن محل کار، یا افتادن شیئی سنگینی روی کارگری، ...

علل غیر مستقیم: به علت‌هایی گفته می‌شود که به طور غیر مستقیم باعث وقوع حادثه می‌شوند و به صورت ظاهر مشخص نیستند مانند خستگی کارگر در حین کار، سریع بودن ریتم تولید، ...

به طور کلی پنج عامل اصلی را می‌توان به عنوان علل وقوع حوادث ذکر کرد :

1-عملیات اجرائی در تولید: که مربوط می‌شود به طراحی کار و طراحی فرآیند تولید. آماده کردن ماشین آلات، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات، حمل و نقل و دست‌کاری مواد، قطعات و کالا، تولید محصولات نیمه ساخته و ساخته شده ... اگر از نظر استانداردهای روش انجام شده وظیفه و زمان‌های انجام وظیفه و سیکل‌های اجرائی آن به طور صحیح طراحی نشده باشند، می‌توانند خطر آفرین شوند.

2-ماشین آلات و سخت افزار: اگر از نظر حفاظتی به طور صحیح طراحی نشده باشند و یا به علت فرسودگی و کهنگی بدکار کنند. ارتعاشات، سرو صدا، عمل احتراق می‌توانند تولید سوانح و عوارض مختلف کنند.

3-مواد اولیه: چنانکه گفته شد و در فصل دوم نیز دیدیم مواد اولیه مورد استفاده در صنایع، معادن، ... از آنجا که با بکار رفتن در فرآیند تولید یا به خودی خود در مواردی بسیار خطرناک می‌باشند (مانند اسیدها، مواد شیمیایی خطرناک، بخار‌ها و گازها، ذرات معلق در هوا ناشی از آن‌ها ... ) لذا بایستی اقدامات ایمنی و حفاظتی دقیقی به اجرا گذاشته شود.

3-عامل انسانی: در آموزش دهی به افراد برای کسب مهارت‌های لازم جهت انجام وظائف دشوار و خطرناک (برای خود و دیگران) به هیچ‌وجه نباید کوتاهی به عمل آید گماردن صحیح افراد به کارهایی که با شرایط بدنی و روحیشان تطابق داشته باشد نیز یکی از عوامل کاهش سوانح می‌باشد، زیرا که تجربه نشان داده که معمولاً سه چهارم حوادث برای یک چهارم افراد اتفاق می‌افتد. مسئله حادثه پذیری بعضی افراد برای اولین بار توسط فارمر در سال 1932 مطرح شد. طبق شواهد عینی، در تمام جوامع عده‌ای از افراد آمادگی‌های لازم را (به دلیل انضباطی، روحیه مخاطره جویی، عصبی بودن، ...) برای پذیرش حادثه بیشتر از بقیه دارند. این‌گونه افراد را می‌توان از طریق تست‌های روانشناختی شناسائی کرد و در گماردن آن‌ها بر سر کارائی که خطراتی در بر دارند و ایمنی عده زیادی را به خطر می‌اندازند تأمل کرد. البته عوامل دیگری نیز نظیر خستگی مفرط یا استرس می‌توانند به طور غیر مستقیم باعث بروز حادثه شوند.

5-عوامل ناشی از محیط کار: در مورد این عوامل در فصل دوم صحبت شد. عواملی مانند کمبود روشنایی، سر و صدای زیاد، تشعشعات و سایر پیامدهای ناشی از استفاده از انرژی‌های غیر فسیلی، گرما یا سرمای بیش از حد در محیط‌های کاری، ... می‌توانند چه به صورت مستقیم، چه غیر مستقیم حادثه ساز باشند.

6-عوامل جنبی که باعث آماده شدن شرایط برای تولید حوادث می‌شوند: مانند استفاده از دستورالعمل‌های ایمنی ناقص و نامتناسب با کار، نبودن ضمانت اجرائی در رعایت دستورالعمل‌های ایمنی، حفاظت ناقص فردی و محیطی، ...

مطلب مرتبط بعدی:

مطلب مرتبط قبلی: حوادث ناشی از کار

/ 0 نظر / 489 بازدید