جنبش جامعه شناسی سازمانی

این جنبش که بانی آن ( ماکس وبر ) و ( کارل مارکس ) بودند ، بعدها با تاثیر پذیرفتن از روانشناسی صنعتی و اجتماعی باعث تشکیل مکتبی در سالهای 30 شدند که تاکید بر اهمیت پویایی گروه میکرد ( کورت لوین ) بنیانگذار این مکتب که از صاحبنظران روانشناسی اجتماعی بود علاقه زیادی به مطالعه گروهها نشان داد . وی توانست نظریات مهمی در مورد فرآیند حل گروهی مسائل ، آزاد سازی انرژی افراد در گروههای کاری ، تشکیل خرده گروههای غیر رسمی در محیطهای کاری ، نقش رهبری در کارآئی گروهی ،... ارائه بدهد . در سالهای پس از جنگ جهانی دوم موضوع دموکراتیزه کردن محیط و فرآیند کار توسط جنبشی بنام ( دموکراسی صنعتی ) مطرح شد.

این جنبش بر خلاف سازماندهی علمی کار که تجزیه ، ساده کردن و استاندارد کردن کارها را بصورت انفرادی عنوان می کرد ، تشکیل گروههای نیمه مستقل کاری و نظریه سیستمهای اجتماعی – فنی را در سالهای 50-60 مطرح کرد . این نظریه با توجه به شرایط روز و با درک صحیح از پیشرفت تکنولوژی و متحول شدن زندگی اجتماعی کاری و نیاز به همکاری و هماهنگی در کار ، از طریق تحقیقات انستیتو تاویستوک لندن بعنوان ابزاری برای شناخت و توضیح رابطه بین سیستم های اجتماعی کار و تکنولوژی در محیط کاری ارائه شد . گرایشات سیستم های اجتماعی فنی عنوان می کند که تکنولوژی محدودیت هایی را جهت تحمیل نوع خاصی از سازماندهی کاری اعمال می کند. از طرفی سازمان کاری وجوه مشخصه اجتماعی – روانی خود را دارد که مستقل از تکنولوژی می باشند. بنابراین دو جنبه متفاوت کار، یعنی تکنولوژی و انسانهای درگیر در فرآیند تولید، تشکیل یک سیستم اجتماعی – فنی می دهند. سازمانهای صرفا سیستم های اجتماعی یا فنی نیستند، آنها ساختاری از فعالیتهای انسانها حول تکنولوژی های مختلف هستند.

پست مرتبط بعدی: عوامل فیزیکی موثر در محیط کار: نور و روشنایی (قسمت اول)

پست مرتبط قبلی: جنبش روانشناسی صنعتی

/ 0 نظر / 37 بازدید