عوامل فیزیکی موثر در محیط کار: ارتعاشات (قسمت اول)

ارتعاشات یکی از عوامل محیط هستند که در صورت قوی بودن و مداوم بودن در حین کار می توانند صدمات زیادی به سلامتی انسان بزنند . ارتعاشات می توانند بصورت غیر مستقیم به بدن منتقل شوند ، مثلا از طریق لرزش صندلی اتومبیلی که بر روی آن نشسته ایم ، یا از طریق سکویی که کارگر در حین کار با ماشین ارتعاشی بر آن ایستاده است ، ارتعاشات همچنین به صورت مستقیم به بدن وارد می شوند . مثل ارتعاشاتی که در حین کار با ابزار ارتعاشی و لرزنده مانند مته های برقی ، چکشها و پرسهای بادی یا سایر ابزار آلات کوبنده که با فشار هوای فشرده کار می کنند به بدن منتقل می شوند .

انسان از نظر فیزیولوژیکی دارای اعضاء متحرک و تخفیف دهنده ارتعاش می باشد . این دریافت کننده های طبیعی ارتعاشات نه تنها در قسمتهای سطحی بدن که در تماس با ابزارو ماشین آلات ارتعاشی هستند وجود دارند ، بلکه در داخل بدن نیز که ارتعاشات دریافتی در آنجاها منتشر می شوند وجود دارند . در قسمتهای سطحی بدن دریافت کننده های پوستی ارتعاشات را جذب کرده و در داخل بدن نسجها و نقاط اتصالی ( استخوانی و ماهیچه ای ) این ارتعاشات را در داخل منتقل می کنند .

واحد ارتعاش : فرکانس مقدار ارتعاش با واحد هرتز (HERTZ) بیان می شود که عبارت است از تعداد ارتعاشات در یک ثانیه . جدول زیر حداکثر قابلیت انتقال ارتعاش توسط چند یک از اندامهای بدن را نشان می دهد .

شکم                                3 هرتز

سر                                  20 هرتز

تخم چشم                          40 تا 100 هرتز

لگن خاصره                        10 تا 12 هرتز

معمولا بدن انسان اگر در تماس مستقیم و دائمی با ارتعاشات زیر 16 هرتز برای بعضی اندامها و ارتعاشات بین 40 تا 80 هرتز برای برخی دیگر باشد ، با توجه به فاکتورK امکان آسیب پذیری وجود دارد .

فاکتورK عبارت است از معیاری برای درک شدت ارتعاش ( بخصوص ارزیابی ارتعاشات عمودی مثلا در وسایل نقلیه و تراکتور ) . بنابراین فاکتور K تابعی است از شتاب ارتعاش ، سرعت ارتعاش ( یا ضربه ارتعاش ) ، و ارتفاع فرکانس ارتعاش . جدول زیر درجه احساس و درک ارتعاش را و تحمل پذیرش آنرا نسبت به فاکتور K نشان می دهد .

فاکتور

میزان درک و احساس

تحمل پذیرش و قابلیت انجام کار

0.1

0.25

0.63

1.6

4

10

25

63

احساس نمی شود

در مرز احساس

حس می شود

بخوبی حس می شود

شدیدا حس می شود

خیلی شدید حس می شود

خیلی شدید حس می شود

فوق العاده شدید حس می شود 

 

 

 

کار جسمی مداوم

کار جسمی با تناوب کوتاه

کار جسمی با تناوب طولانی

رانندگی مداوم

رانندگی با زمان کوتاه

پست مرتبط بعدی: عوامل فیزیکی موثر در محیط کار: ارتعاشات (قسمت دوم)

پست مرتبط قبلی: عوامل فیزیکی موثر در محیط کار: نور و روشنایی (قسمت دوم)

/ 0 نظر / 102 بازدید