چیدمان فرآیندی (Process layout)

این نوع چیدمان برای فرآیندهای دسته ای (batch Production) پیشنهاد می شود. در چیدمان فرآیندی همه تجهیزات و ماشین آلاتی که عملیات یکسانی را انجام می دهند در یک مکان قرار می گیرند. برای نمونه همه دستگاهای تراش در یک محل قرار می گیرند.

بنابراین در چیدمان فرآیندی، تجهیزات به صورت گروهی و بر اساس کارکردشان مکانیابی می شوند. برای نمونه شکل زیر یک چیدمان فرآیندی را نشان می دهد. مسیر حرکت مواد از یک بخش به بخش دیگر بر اساس نوع محصول متفاوت خواهد بود. در این نوع چیدمان معمولاً مسیر حرکت مواد طولانی است و احتمال حرکت به عقب نیز برای مواد در گردش وجود دارد.

از چیدمان فرآیندی اغلب زمانی استفاده می شود که حجم تولید محصول به اندازه کافی زیاد نباشد که بتوان از چیدمان محصولی استفاده نمود. معمولاً در سیستم تولید کارگاهی و تولید دسته ای به دلیل متنوع بودن محصولات و همچنین حجم پایین تولید از چیدمان فرآیندی استفاده می شود.

مزایا

 • در چیدمان فرآیندی ماشین ها، بهره وری بالاتری ارائه می دهند و در نتیجه تعداد کمتری از آنها لازم هستند.
 • انعطاف پذیری پرسنل و تجهیزات در این نوع چیدمان در حد بالایی است.
 • به دلیل تعداد کم ماشین آلات لازم، سرمایه گذاری کمتری مورد نیاز است و هزینه های عملیاتی مربوط به ماشین آلات نیز کاهش می یابد.
 • امکان استفاده بهینه از ظرفیت تجهیزات وجود دارد.
 • تنوع وظایف و گوناگونی کارهایی که باید انجام شوند، باعث ایجاد محیطی چالشی، پر تحرک و جذاب برای نیروی انسانی می گردد.
 • اطلاعات و دانش سرپرستان و مدیران در رابطه با بخشی که به اداره آن می پردازند غنی تر و پر بارتر است.

معایب

 • در چیدمان فرآیندی جابجایی و عقب گرد مواد و قطعات امری معمولی است و در نتیجه باعث کاهش بهره وری فرآیند انتقال و جابجایی مواد می شود.
 • جابجایی مواد را نمی توان خودکار و مکانیزه نمود که این امر باعث عدم توانایی سازمان جهت کاهش هزینه های ناشی از جابجایی مواد می گردد.
 • زمان انجام کار طولانی است که این امر باعث کاهش گردش انبار و افزایش موجودی در گردش می گردد.
 • کارایی سیستم به دلیل تعداد بالای تنظیمات لازم برای دستگاه های مختلف کاهش می یابد.
 • خلا، زمانی و یا زمان های غیر عملیاتی ماشین آلات زیاد است.
 • فضای کار و سرمایه لازم به کار در جریان بستگی دارد.

مطلب مرتبط بعدی: چیدمان محصولی

مطلب مرتبط قبلی: انواع چیدمان کارخانه

/ 0 نظر / 232 بازدید