ترجمه جزوه بهینه سازی عدم قطعیت دانشگاه MIT

توسعه و بکارگیری مدل­های ریاضی بهینه­سازی خطی و غیر خطی، مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات و داده­های معین و قطعی است. این در حالی است که عدم قطعیت و دقت پایین داده­ها و نتایج، در بیشتر مسائل واقعی، امری عادی و غیر قابل انکار است. برای بر طرف کردن این مشکل، در مواردی که عدم قطعیت داده های مسئله دارای قالب خاصی باشند، به آسانی می توان این عدم قطعیت را در مدل بهینه سازی ادغام کرد و آن را در نظر گرفت...

فهرست

  1. هدف
  2. تاریخچه مختصری از بهینه سازی همراه با عدم قطعیت
  3. مثال شرکت ابزارسازی Gemstone
  4. برنامه ریزی مسئله شرکت Gemstone همراه با عدم قطعیت
  • 1.4 مرحله اول و مرحله دوم
  • 2.4 مدلسازی مسئله به شکل مدل بهینه سازی خطی
  • 3.4. ملاحظاتی بر مدل دو مرحله ای
  • 4.4. تفسیری بر حل مدل دو مرحله ای
  • 5.4 انعطاف پذیری الگوی مدلسازی بهینه سازی خطی دو مرحله ای
  • 6.4. خلاصه ای از روش مدلسازی مسائل بهینه سازی خطی دو مرحله ای احتمالی

5. بهینه سازی خطی دو مرحله ای در قالب ماتریس

6. تعمیم مدل دو مرحله ای

7. مسئله سرمایه گذاری ساخت نیروگاه

8. مدلسازی برنامه ریزی احتمالی

 

/ 3 نظر / 315 بازدید
fatemeh

it is perfect

سميه

عاليه

yoni

داداش این جزوء رو به ما بده ، خدایش پول مول نداریم