تاریخچه ایمنی کار از دید سازمانی

تاریخچه پیدایش نظریات سازمانی مربوط به بهداشت و ایمنی کار را می توان در سه جنبش مهم خلاصه کرد که از قرار زیر هستند :

1-              جنبش سازماندهی عملی کار

2-              جریانات روانشناسی صنعتی

3-              گرایشات جامعه شناسی کار

البته تاریخ حفاظت ، بهداشت و ایمنی کار و حتی سازماندهی کار به سالها یا بهتر بگوییم قرنها قبل از انقلاب صنعتی و پیدایش مکتبهای مختلف بر می گردد . انسانهای اولیه که عمدتا بصورت قبیله ای زندگی می کردند و از راه شکار و سپس کشاورزی و دامپروری زندگی می گذراندند به تقسیم کار مبادرت می ورزیدند (البته نه به صورت تخصصی) . شاید بتوان از اولین وسایل حفاظتی انسان در کارش از سپر، کلاه و انگشتانه در کار درو و شخم زنی نام برد.

  بعدها که حرفه های مختلفی نیز مانند دباغی، پشم زنی، پشم ریسی ... توسط انسانها بوجود آمدند، طبیعتا از ابزار مختلف کاری و حفاظتی استفاده می شد، تا قبل از انقلاب صنعتی می توان به جرات اذعان کرد که انسان در ارتباط سالم و طبیعی با محیط کاریش و با ابزار کارش به سر می برد و بصورت غریزی و تجربی خود را بنحو احسن در مقابل خطرات احتمالی ناشی از کار حفاظت می کرد. پس از اختراع ماشین بخار و انقلاب صنعتی بود که تقسیم بصورتی که امروزه تکامل یافته بوجود آمد، یعنی کارگاههایی که بصورت آرتیزانی اداره می شدند و در آنها تقسیم کار بصورت تخصصی وجود نداشت بتدریج تبدیل به کارخانه هایی شدند که با استفاده از ابزار مدرنتر لزوم ایجاد تقیسم کار را به منظور افزایش تولید و سوددهی مطرح می کردند. نگاهی بر مکتبهای ذکر شده در مورد سازماندهی کار ما را بهتر در جهت درک و فهم روند تغییر و تحول نظریات مربوط به بهداشت و ایمنی کار یاری می دهد که در پست های بعدی به آنها می پردازیم.

پست مربط بعدی: جنبش سازماندهی علمی کار

پست مرتبط قبلی: مقدمه ای بر حفاظت صنعتی - بهداشت و محیط کار ...

/ 0 نظر / 82 بازدید