طراحی چیدمان فرآیندی

در طراحی خطوط تولید و مونتاژ برای چیدمان محصولی، اصولی که باید مورد توجه قرار می گرفت عبارت بودند از زمان بندی، هماهنگی و توازن مراحل مختلف فرآیند تولید. برای چیدمان فرآیندی مرتب سازی و هماهنگی بخش ها و ماشین آلات عامل اساسی است زیرا مشکلی که در چیدمان فرآیندی وجود دارد حجم بالای جابجایی و انتقال مواد و قطعات است که باید تا حد ممکن کاهش یابد.

نتیجه طراحی چیدمان فرایندی، تعیین بهترین مکان برای مراکز کاری است. مراکز کاری مختلف در چیدمان فرآیندی با یکدیگر بوسیله جابجایی و انتقال مواد و نیروی کار در ارتباطند و باید در محل هایی واقع شوند که به یکدیگر نزدیک بوده و میزان جابجایی کاهش یابد. یکی از روش های طراحی موثر چیدمان فرآیندی به شرح زیر است:

  • لیست برداری از مراکز کاری و تشریح شرایط و فعالیت های آنها
  • ترسیم مراکز، تجهیزات و ماشین آلات بر اساس توضیحات جمع آوری شده در مرحله قبل
  • تعیین و تخمین میزان مواد و نیروی کار انتقالی بین مراکز کاری
  • استفاده از روش های تحلیل ساختار به منظور دستیابی به یک چیدمان کلی مناسب
  • ارزیابی و اصلاح چیدمان شامل جهت قرارگیری ماشین آلات، مکانیابی فضاهای ذخیره سازی و نحوه دسترسی به تجهیزات

اولین قدم در طراحی چیدمان فرآیندی تعیین و تشریح کامل هر مرکز کاری است. این تشریح باید شامل وظایف اساسی مرکز کاری (اسیاب کردن، سوراخکاری، ...)، اجزای اساسی مرکز کاری (نوع و تعداد تجهیزات و مهارت های پرسنل و ...)، فضای لازم، احتیاجات (دسترسی به آب، آسانسور و ...) و حتی محدودیت ها (لزوم دور بودن از حرارت، لزوم قرار گیری در محیطی استریلیزه و تمیز و ...) باشد.

برای کارخانه ای که برای اولین بار اقدام به طراحی چیدمان فرآیندی می کند، باید همزمان شکل فضایی و سه بعدی مراکز کاری و تجهیزات عمده مورد استفاده در آن نیز تهیه گردد. همچنین تعیین محل ساختارهای  فضایی و نگهدارنده مانند آسانسورها، باراندازها، حمام ها و سرویس های بهداشتی نیز بخشی از این فرآیند است. پس از آنکه لیستی از مراکز کاری و تجهیزات آنها و مشخصات هر یک بدست آمد، لازم است تجهیزات بر اساس شکل و ابعاد تعیین شده ترسیم شوند. فوندانسوین، طبقات، ساختارهای اساسی، نگهدارنده ها و تجهیزات بزرگ و سنگینی که دارای محل های ثابتی هستند در ابتدا رسم می شوند و سپس مراکز کاری دیگر در صفحه ترسیمی قرار می گیرند.

شکل 1. نمودار رابطه جریان

برای حداقل نمودن زمان انتقال و هزینه های جابجایی مواد، باید مراکز کاری خاصی که بیشترین مقدار تبادل مواد و افراد بین آنها وجود دارد نزدیک به یکدیگر واقع شوند. برای سادگی کار بهتر است نموداری شبیه به شکل 1 که به آن نمودار رابطه جریان (drawing relationship diagram) می گویند رسم شود. در این نمودار هر چه خط رابط بین دو مرکز کاری ضخیم تر باشد، حجم انتقال مواد و نیروی کار بین آنها کمتر است.

در سیستم های تولیدی می توان به کمک اطلاعات گذشته و یا تکنیک های نمونه گیری حین کار بر روی کارگران و یا فعالیت ها تخمین مناسبی از جریان مواد و هزینه های جابجایی ارائه نمود. در مورد جریان افراد به ویژه در سیستمهای خدماتی مانند دفاتر تجاری یا ساختمان های اداری تخمین مناسب کمی مشکل است. با این حال می توان برای محاسبه یک تخمین ساده از روش های نمونه گیری از کار استفاده نمود.

مقدار و/یا هزینه های جریان بین مراکز کاری را می توان به صورت ماتریس جریان (flow matrix)، ماتریس جریان-هزینه (flow-cost matrix) و یا نمودار مجاورت (proximity chart) نمایش داد که در مطلب  مرتبط بعدی به تشریح آنها خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط بعدی:ابزارهای طراحی چیدمان فرآیندی

مطلب مرتبط قبلی: مثالی برای طراحی چیدمان محصولی

/ 1 نظر / 256 بازدید
احسان

خوب خسیس چرا نمیشه کپی کرد از متن؟